மூத்திரத்தின் மகிமை

Price : 75.00 ( INR )
Author Name : டாக்டர் ஆசனா ஆண்டியப்பன்
சித்தர்கள் கூறிய சிவாம்பு சிகிச்சை முறையை எவ்வாறு யோக முறைப்படி  பழகலாம் என்பதைப் பற்றி இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உடலில் உள்ள கழிவுகளை நீக்கவும் தோல் மற்றும் தலைமுடி உதிர்தல் பிரச்சனையை சிவாம்பு முறைப்படி எப்படி செய்யலாம் என்பதை பற்றி இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இயற்கை மருத்துவ முறைப்படி சிவாம்பு சிகிச்சை முறையை வீட்டிலேயே எப்படி செய்யலாம் அதற்குண்டான வழிமுறைகள் என்னென்ன போன்ற விவரங்கள் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Stock : Available

Read Reviews

Add Review
User Name :

Message :

Rating :
 Bad   Average  Good
View all review on this product
Sorry !! No Review(s) found on this product.

Note: We currently ship orders only within India