மூச்சுக்கலை பிராணயாமம்

Price : 80.00 ( INR )
Author Name : டாக்டர் ஆசனா ஆண்டியப்பன்
பிராணயாமா பயிற்சியை முறைப்படியாக எப்படி செய்வது என்பதை பற்றிய முழு விளக்கங்கள் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  பிராணயாமம் பற்றிய பல்வேறுபட்ட சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள இந்த புத்தகம் பெரிதும் உதவும்.

நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு பிராணயாம பயிற்சி எவ்வாறு உதவும் என்பதை இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 
Stock : Available

Read Reviews

Add Review
User Name :

Message :

Rating :
 Bad   Average  Good
View all review on this product
Sorry !! No Review(s) found on this product.

Note: We currently ship orders only within India