இரத்த அழுத்தம் இருதய நோய் நீக்கும் யோகாசனங்கள்

Price : 70.00 ( INR )
Author Name : டாக்டர் ஆசனா ஆண்டியப்பன்
இரத்த அழுத்தம் இருப்பவர்கள் எந்த ஆசனங்களை செய்யலாம் செய்யக்கூடாது என்பதை இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இருதய நோய்க்கான எளிய முறை யோகாசன பயிற்சிகள் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இலகுவான பிராணாயாம பயிற்சி முறைகள் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

யோக முறை உணவு குறிப்புகள் இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Stock : Available

Read Reviews

Add Review
User Name :

Message :

Rating :
 Bad   Average  Good
View all review on this product
Sorry !! No Review(s) found on this product.

Note: We currently ship orders only within India